EN ESKİ YERLEŞİM YERİ

İnsanoğlunun geçmişten bu yana süre gelen toplu yaşam alanı ve yerleşme psikolojisi vardır. Çok eski tarihlere dayanan yerleşim yerleri genellikle insanoğlunun doğa ile uyum içinde olabileceği ve doğanın ona tarım ve yerleşim gibi alanları sunan yerler olmuştur. İnsanoğlunun bunca gelişmiş teknolojik imkânlara rağmen halen daha dünya üzerinde ki en eski […]