Çay Türk kültürünün vazgeçilmezlerindendir. Her toplumda sunulmakta olan toplumla adeta bütünleşmiştir. Peki, çayın nasıl üretildiğini, hangi aşamalardan geçerek önümüze geldiğini ve nasıl yapıldığını hiç merak ettiniz mi? Çayın yapımı ilk olarak hasat zamanında başlamakta ve toplanan çay filizlerinin uygun koşullarda koruması sağlanarak işlenmesi gereken fabrikaya gönderilir. Çay yapımının ve üretiminin ilk aşaması soldurma işlemidir. Bu işlemde taze çay yapraklarında bulunan  % 70 veya 80 civarı olan suyun % 50 civarlarına indirilme işlemidir. Soldurma teknelerinde gerçekleştirilen soldurma işlemi, çayın tazeliğine, ıslaklığına ve çalışma ve hava durumlarına göre değişebilmektedir. Soldurma işlemi için bekletilen filizlerin özsuları daha yoğun hale gelmekte ve böylelikle ikinci bir işlem olan kıvırma aşamasına uygun olan elastikli bir yapıya sahip olmuş olur.  Bu yapıya sahip olması için soldurma teknelerine düşük rakımlı yerlerde 38 derece, yüksek bölgelerde ise 32 derece hava sıcaklığı verilerek gerçekleştirilir. Bundan sonraki kıvırma işleminde ise, solmuş olan çayın makinelerce ezilip, parçalanıp ve bükülerek özsuyunun kıvrılmış yaprak yüzeylerine çıkması sağlanmaktadır. İki aşamada gerçekleştirilen kıvırma aşamalarının ilkinde, düz kıvırma makineleri tarafından gerçekleştirilen bu işlemde iyice parçalanması sağlanmaktadır. İkinci aşamada ise, birinci aşama sırasında yeteri kadar parçalanmamış olan basınç altında daha çok kıvrılması sağlanmaktadır. Bu işlemin amacı ise özsuyun dışarı çıkmasını sağlayarak bir diğer işlem olan fermantasyon şartlarına hazır hale gelmesidir.  Bu işlemden sonra kıvrılan yaş çay yaprağının hücre öz suyunda bulunan kimyasal bileşiklerin oksidaz enziminin tesiri ile biyolojik değişikliğe uğramasını sağlamaktır. Bu işleme fermantasyon denir. Bu işlem sayesinde siyah çayda istenilmekte olan; parlaklık, renk, koku, burukluk gibi olayların oluşması sağlanmaktadır. Bu işlemde ayrıca çayın solma ve kıvrılma durumları hakkında da bilgi sahibi olunur ve ilk kontrol safhası bu işlem sırasında gerçekleşmektedir. Bir sonraki işlem ise, kıvrılmış ve fermente olayından geçmiş olan çayın nem oranını % 2 – 4 seviyelerine indirilmesi için fırınlama işlemine girer. Kurutma işlemi denen bu işlemin amacı ise çayın; taşınabilir, paketlenebilir ve depolanabilir bir duruma getirmektir. Bu işlemden sonra ise tasnif yapılarak elek telleri ile incelik ve kalitelerine göre ayırma işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra kurutulmuş olan çay lif tutucu işleminden geçerek lif ve çöplerin temizlenme işlemi gerçekleştirilir. Temizleme işlemleri birkaç yöntem ile de en iyi şekilde yapılarak hazır hale gelir ve ambalajlanarak sofralarımıza kadar her yere gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.