Elektronik İletken Ne Demektir?

Bu yazımızda sizlere “ elektronik iletken ne demektir? ” sorusunu açıklayacak, elektronik iletkenlikle ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle iletkenliğin ne demek olduğundan başlamak daha doğru olacaktır. İletkenlik; fizikte bir cisim veya ortamın ısı ve elektrik enerjisini geçirme kabiliyetine verilen terimin adıdır. İletken ise bu yeteneğe az veya çok sahip olan cisim veya ortamlara denir. İletkenler katı olabilecekleri gibi sıvı veya gaz halinde de bulunabilirler. Bu bilgiler ışığında elektronik iletkeni tanımlayacak olursak elektrik akımını üzerinden iletebilen madde diyebiliriz.

Elektrik akımı elektronların hareketiyle mümkün olur. Elektronlar hareket ederken bir madde üzerinde ne kadar az direnç ile karşılaşırlarsa o madde o kadar elektronik iletkendir diyebiliriz. Elektron bildiğimiz gibi atom çevresindeki negatif yüklü parçacıklara denir. Elektrik akımını iyi ileten maddelerin atomlarındaki elektronlar atom çekirdeklerine daha gevşek bağlanmıştır. Çoğumuzun fizik derslerinden hatırlayacağı üzere maddelerin iletkenliğini belirleyen en Elektronik İletken Ne Demektir?etkin unsur atomlarının son yörüngelerindeki elektron sayısıdır. Atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısı daha düşük olan maddeler çok daha iletken olmaktadır.

Eğer bir maddenin atomlarının son yörüngelerindeki elektron sayısı 4 veya daha büyük ise bu maddeler elektrik akımını iletmezler. Bu tip maddelere ise yalıtkan maddeler denir. Maddenin iletken olabilmesi için atomlarının son yörüngelerindeki elektron sayısı 1,2 veya 3 olmalıdır. En iyi iletken maddelerin atomlarının son yörüngelerinde 1 elektron bulunur. İletken maddeler elektrik akımını son yörüngelerindeki elektronların hareketleriyle bir yerden bir yere taşırlar. Bu taşıyıcı olan elektronlara serbest elektron denir.

En iletken madde altındır. İkinci olarak da gümüş maddesini sayabiliriz. Ancak bu maddeler maliyeti yüksek maddeler oldukları için elektronik sektöründe yine iyi bir iletken olan bakır daha çok tercih edilmektedir. Maliyetinin azlığından dolayı en yaygın kullanılan elektronik iletken bakırdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.