1. ve 19 yüzyılda Sanayi Devrimi olarak da bilinen Endüstri Devrimi gerçekleşmiştir. Makineleşme dönemi bu dönemde hız kazanmıştır. Küçük atölyelerde emek yoğun işler boy göstermekteydi. Gelişen ve kalabalıklaşan nüfus, tarım arazilerinin yeterli verim elde edilememesi ya da bölünmesi ile kentlere göçler sanayi devrimi ile paralel olarak ilerlemiş sebeplerdir. 18. yüzyılda Birleşik Krallıkta başlayan bu devrim domino etkisi ile tüm dünyayı etkilemiş ve yayılmıştır.

Endüstri Devrimi ile Teknolojik Gelişmeler

           Endüstri devrimi hangi alanda başlamıştır? dersek daha teknolojik alanda başlamıştır. Buharlı makinelerin kullanılmaya başlaması en önemli gelişmelerden birisidir. Buharın makinelerin gelişimi ile buharlı gemiler ve buharlı trenler büyük rağbet gördü. Tarım alanında da gelişmeler dönemin en önemli icatlarındandır. Tarım makineleri ile kolay ekim, toplama ve gübreleme işlemleri hız kazandı. Madenler de bu dönemde işlenmeye başlandı. Bu dönemde yüksek çelik ve demir talebi söz konusuydu.

Endüstri Devrimi Sonuçları

Endüstri devrimi ile birlikte dünyanın akışı değişti denilebilir. Sanayi devrimi olarak da bilinen bu devrim Endüstri Devrimi Hangi Alanda Başlamıştır?sonucunda sömürgecilik hareketleri hızlanmıştır. Sanayi alanında gelişmeye başlayan ülkeler yeni pazar arayışına da başlamışlardır ve ham madde ihtiyaçları artmıştır. Sanayi devriminin sonuçları hızlı ve kolay üretimi artırmak gibi olumlu sonuçları olduğu kadar tam tersi yönde olumsuz sonuçları da dünyanın hala konuşulduğu konulardır. Endüstri devriminin artan ham madde ve yeni pazar ihtiyacı büyük devletler tarafından birçok geri kalmış ülkelerin işgaline neden oldu.

Sömürgecilik hareketleri hızla yayıldı ve bir tarafta büyüyen oluşum varken diğer yanda eritilen bir kitle mevcuttu. Hızla artan sanayileşme ile iş imkanları daraldı, işçilerin yaptığını makineler yapmaya başlamıştı. Sanayi devrimi ile hem toplum yapısı hem siyasal oluşumlar hem de yönetim şekilleri hızla değişmeye başladı. Modern bir toplum yapısının yanında, kapitalizm gibi kavramlar doğmaya başlamıştır. Reform ve Rönesans bu dönemde tarihe geçen dönemlerdir.

One Reply to “Endüstri Devrimi Hangi Alanda Başlamıştır?”

  1. geçmişteki endüstrinin devrimi şimdiki üretilen her bir zerrenin üzerinde etkisi vardır konu için bilgilendirme için teşekkürlerimi sunarım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.