Okullardaki Genel Kültür Dersi Nedir?

Genel Kültür Nedir?

Bir toplumun ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi bütün değerlere kültür denir. Genel kültür, kültürden farklı bir kavramdır. Genel kültür; kişinin kültürü anlaması, değerlendirmesi ve onu kendi hayatına uygulaması anlamına gelmektedir.

 Okullardaki genel kültür dersi nedir?

Okullardaki Genel Kültür Dersi Nedir?Okullarda, genel kültür adı altında toparlanmış tek bir ders yoktur. Zaten böyle bir dersin konulabilmesi de mümkün değildir. Çünkü okullardaki genel kültür dersleri birçok dersin toplamıdır.

 Tarih Eğitiminin Genel Kültüre Katkısı

Genel kültür alanında öğrencilerden beklenen davranışlar; yakın ve uzak tarih hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Çünkü bu sayede hem kendi yaşadıkları toplumun hem de dünyadaki diğer toplumların ne aşamalardan geçtiğini kavranılır. Bu nedenle genel kültür derslerinin en başında tarih bilgisi gelmektedir.

 Coğrafya Eğitiminin Genel Kültüre Katkısı

Genel kültürü arttıracağı düşünülen derslerden biri coğrafyadır. Okullarda öğrencilere coğrafya dersi verilerek; onların dünya hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda küresel ısınma gibi dünyayı etkileyen güncel konularda daha fazla bilgi sahibi olmaları ve kendilerini daha duyarlı birey hissetmeleri amaç edinmektedir.

 Demokrasi Eğitiminin Genel Kültüre Katkısı

Genel kültürün olmazsa olmazı ise bilinçliliktir. Bilinçli olmak, var olan haklarını bilmek ve içinde bulunduğun koşulları sorgulayabilmektir. Bunu sağlamak için de okullarda öğrencilere demokrasi ve insan hakları eğitimi verilir. Bu eğitim ile öğrencilere kendi hakları öğretilirken; başkalarının haklarına da saygılı olmaları sağlanmaya çalışılır.

 Felsefe Eğitiminin Genel Kültüre Katkısı

Öğrencilerdeki genel kültürü arttıran derslerden biri de felsefe dersidir. Felsefe eğitimi ile öğrencilere genel olarak siyaset, ahlak, sanat, bilim, din ve bilgi gibi alanlardan bahsedilir. Bu sayede edinilen bilgilerin, kişilerin kendi hayatlarına uygulanması sağlanır. Tüm bu derslerdeki eğitimler sayesinde, öğrencilerin bilgi birikimleri arttırılarak genel kültürü yüksek bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.